ZAMAWIANIE RECEPT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

Pacjencie pamiętaj!

Kończą Ci się leki przewlekle przyjmowane przyjdź do przychodni  odpowiednio wcześniej, raz w miesiącu z listą wszystkich leków, które przyjmujesz.

Lista powinna zawierać: Imię i nazwisko pacjenta, PESEL, lekarza prowadzącego i leki przewlekle wypisywane z dawkami i ilością opakowań!

Lekarz prowadzący wypisze recepty wciągu 3 dni roboczych. Będą do odebrania w rejestracji przychodni:

  • W Kluczach od poniedziałku do piątku między 10:00 a 17:30
  • W Jaroszowcu poniedziałek  między 12:00 a 17:30, wtorek-piątek między 9:00 a 14:30
  • W Bydlinie  w godzinach pracy przychodni poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek między 9:00 a 14:30, środa między 12:00 a 17:30.