NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" sp. z o.o.

Nasz zakład rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. 
Główna placówka mieści się w Kluczach, filia w Jaroszowcu oraz filia w Bydlinie.
Świadczymy usługi w zakresie:


Naszym celem jest nieodpłatne (w ramach kontraktu z NFZ) i odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

Cele te realizujemy poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenie ambulatoryjne, świadczone także w domu chorego.

Zapewniamy ogólną opiekę lekarską wraz z podstawową diagnostyką dla dorosłych i dzieci, udzielamy konsultacji specjalistycznych, świadczymy opiekę przez położną środowiskowo – rodzinną, zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską w ramach medycyny szkolnej, udzielamy indywidualne świadczenia zapobiegawczo – lecznicze, prowadzimy czynne poradnictwo.

Aby skutecznie  realizować swoje usługi wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki laboratoryjnej. 

Polityka Jakości

Certyfikat

Aktualnie uczestniczymy w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrożeniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".  Projekt

Zapraszamy od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku

  • Badanie audiometri impedancyjnej
  • USG ginekologiczne
  • EKG
  • Badanie audiometri impedancyjnej
  • USG ginekologiczne
  • EKG
  • Badanie audiometri impedancyjnejV
 • USG ginekologiczne
  • EKG
  • Badanie audiometri impedancyjnej<>
 • USG ginekologiczne
 • EKG
 • Badanie audiometri impedancyjne