NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

Aktualności

Wszystkich naszych pacjentów przepraszamy za utrudnienia w trakcie rejestracji.

Biorąc pod uwagę  wszystkie wymagania prawne pobieramy od Państwa wszystkie niezbędne dane osobowe, upoważnienia, oświadczenia, deklaracje.

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej, wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie niezbędnych procedur medycznych oraz leczenia farmakologicznego.
  2. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  3. Oświadczenie pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych / do uzyskania kopi lub odpisu dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą.
  4. Oświadczenie pacjenta do odbioru recept lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej.

OŚWIADCZENIE dot. 1,2,3

OŚWIADCZENIE dot. 4 drukowane jest z systemu m-Medica podczas zamawiania lub wydawania recept.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.