NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA

W godzinach od 18:00 do 8:00  od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta opiekę zdrowotną nad naszymi pacjentami pełni m.in. najbliże położony "Nowy Szpital" w Olkuszu   

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka m.in. Szpital św.Anny w Miechowie ul. Szpitalna 3 deklaruje dostępność pediatry w dni robocze 18.00-22.00, dni wolne i świąteczne 8.00-22.00 telefon 41 382 02 38, 692 405 427

Uwaga! Pacjent może wybrać dowolne miejsce udzielania świadczeń www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu