NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

PRAWA PACJENTA

Karta praw pacjenta dostępna jest, do wglądu w rejestracji przychodni.

​USTAWA  O  PRAWACH  PACJENTA  I RZECZNIKU  PRAW  PACJENTA 

RZECZNIK PRAW PACJENTA