NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

PRAWA PACJENTA

Karta praw pacjenta dostępna jest, do wglądu w rejestracji przychodni.

 

USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKA PRAW PACJENTA 

RZECZNIK PRAW PACJENTA