NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

WNIOSKI SANATORYJNE itp.

16 maja 2018

Termin wypisywania wniosków sanatoryjnych itp.dokumentów  ustalany jest bezpośrednia z lekarzem prowadzącym.