NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

DEKLARACJE

Jednym z wymogów  NFZ na bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej  jest konieczność posiadania wypełnionych deklaracji przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego  oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Deklaracja POZ 

Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić.

Za pacjenta niepełnoletniego deklarację wypełniają rodzice. 

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna

Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów NZOZ"ZDROWIE" sp. z.o.o.

Prosimy  poinformować nas, jeśli posiadacie Państwo dodatkowe uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.). Na podstawie dokumentu uprawniającego dokonujemy odpowiedniego zapisu w systemie.

Informujemy, że ze względu na limity pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ, które nie są uwzględnione w serwisie IKP oraz błędne dane dotyczące personelu medycznego w IKP nie wszystkie deklaracje z serwisu są akceptowane.