KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Kopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek pacjenta w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku w rejestracji przychodni.

Pokrycie kosztów wykonania kserokopii wg zasad wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pobierz wniosek